Zelena lista na iduće lokalne izbore u Gradu Zagrebu izlazi u koaliciji sa strankom Milana Bandića. Naši kandidati na listi za Gradsku skupštinu Grada Zagreba su predsjednik stranke mr.sc. Nenad Matić, zamjenik predsjednika Stjepan Horvat i Mirna Farkaš Salamon. Predsjednik Zelene liste mr.sc. Nenad Matić zauzeo je visoko deveto mjesto što će omogučiti Zelenima da budu parlamentarna stranka u Gradskoj skupštini Grada Zagreba.