Predstavljena je novoosnovana stranka Zelena lista čiji je predsjednik stranke ujedno i potpredsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba predstavio najvažnije ciljeve.

Potpredsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba Jelena Pavičić Vukičević i potpredsjednik  Gradske skupštine Grada Zagreba Nenad Matić održali su konferenciju za medije.

Na samom početku predstavljena je novoosnovana stranka Zelena lista čiji je predsjednik stranke ujedno i potpredsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba predstavio najvažnije ciljeve: „Programski ciljevi su zaštita okoliša i održivi razvoj uz ravnomjeran razvoj cijele Hrvatske. No, naglasak će prvenstveno biti na Zagrebu za koji će stranka tražiti da bude zona zabrane usmrćivanja domaćih životinja. Tražit ćemo da se uvede niz mjera za vlasnike kućnih ljubimaca. Želimo da Grad Zagreb postane prepoznatljiv kao grad prijatelj kućnih ljubimaca. Među ostalim zahtjevima biti će i natkrivanje zapadne tribine maksimirskog stadiona, više biciklističkih staza, proširivanje pješačke zone, približavanje Parku prirode Medvednica.

Mišljenja smo da se stvari mogu mijenjati nabolje samo ako participiraš u vlasti. Prosvjedi i peticije do sad nisu polučile uspjeh stoga smo mi pripremili 10 konkretnih projekata i prijedloga čiju provedbu očekujemo u sklopu koalicijskog sporazuma s gradonačelnikom. Po tome se razlikujemo od sličnih stranaka. Participacijom u vlasti, nastojat ćemo osigurati provođenje projekata čime bi direktno doprinijeli kvaliteti života građana što nam je zapravo osnovni cilj: opipljivi i jasno mjerljivi rezultati“.

„Činjenica da smo najbrojniji Klub u Gradskoj skupštini Grada Zagreba, pred nas stavlja posebnu odgovornost. Stoga bih vam željela ususret sjednici predstaviti Prijedlog za promjenu Statuta Grada Zagreba čiji je predlagač gradonačelnik Grada Zagreba. Naime, člankom 21. Ustavnog zakona propisano je da jedinice lokalne samouprave i jedinice područne (regionalne) samouprave u kojima pripadnici nacionalnih manjina ne čine većinu stanovništva mogu svojim statutima odrediti da se u predstavničko tijelo biraju pripadnici manjina ili veći broj pripadnika nacionalnih manjina nego što proizlazi iz njihovog udjela u ukupnom stanovništvu jedinice.

Prema posljednjem popisu stanovništva u Gradu Zagrebu najbrojniji su pripadnici srpske (2,22%), bošnjačke (1,03%) i albanske (0,54) nacionalne manjine. Stoga gradonačelnik predlaže da se Statutom propiše zastupljenost tih manjina tako da pripadnici srpske nacionalne manjine imaju pravo na 3 zastupnika, bošnjačke 2 zastupnika te albanska jednog zastupnika. Ako se na izborima za gradske zastupnike ne postigne propisana zastupljenost nacionalnih manjina, broj gradskih zastupnika povećat će se do broja koji je potreban da bi zastupljenost bila ostvarena.

Nadam se da će se svi zainteresirani i nadležni za ovu temu kroz javnu raspravu, na radnim tijelima Gradske skupštine, Klubovima zastupnika i kroz dva čitanja na sjednicama Gradske skupštine pozitivno izjasniti jer je intencija predlagača da Zagreb 21. stoljeća bude grad tolerancije, razumijevanja, zajednica koja podržava i slavi različitosti. Ono u čemu nismo različiti je želja da naša ljudska prava zagarantirana Ustavom RH i svim drugim propisima možemo konzumirati“, poručila je potpredsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba.

Prvo čitanje predloženih izmjena Statuta bit će na predstojećoj sjednici 21. ožujka 2017. dok se drugo čitanje planira za posljednju sjednicu ovog mandata 19. travnja 2017.